vmel: (Default)
Здесь некоторые факты обо мне – в дополнение к тому, что указано на главной странице моего ЖЖ и в ссылках с неё.
Ĉi tie estas kelkaj faktoj pri mi - aldone al la informoj en la baza paĝo de mia Reta Taglibro kaj ligoj de tie.

читать подробно -- legu detale )
В комментарии вы можете задать вопрос обо мне или оставить для меня сообщение. Комментарии скрыты, но важные и интересные вопросы с моими ответами я буду открывать.
Vi povas per komento demandi ion pri mi aŭ lasi mesaĝon por mi. La komentoj estas kaŝataj, sed gravajn kaj komune interesajn demandojn kun miaj respondoj mi malfermos.
vmel: (Default)
Здесь вы можете задавать мне любые вопросы - если вам нужна информация, которую вам почему-либо трудно найти или если вас интересует моё мнение по той или иной теме.

Ĉi tie vi povas demandi min pri io ajn, se oni vere bezonas iun informon kaj ne povas facile trovi ĝin; aŭ se onin interesas mia opinio pri tiu aŭ alia temo.

IKBE-78

Aug. 5th, 2012 06:45 pm
vmel: (Default)
13-20 июля в санатории «Хвиля» под Киевом прошёл 78-й Международный Конгресс Слепых Эсперантистов (IKBE-78). Другие эсперанто-мероприятия этого лета проходили слишком далеко, а возможности побывать в Киеве я всегда рад – чтобы увидеться с дочкой и внуком.
Прекрасные условия: сосновый лес, внутри здания – оранжерея с пальмами и прочими экзотическими растениями высотой до 3-го этажа, бассейн. Санаторий принадлежит Киевводоканалу, так что организаторы уверяли: с горячей водой перебоев не будет. (На прошлогоднем молодёжном конгрессе в другой части Киева отсутствие горячей воды шокировало иностранцев – ну, а мы люди привычные). Но, «вы будете долго смеяться...» – почти сразу после начала конгресса горячая вода пропала, говорят – впервые за 20 лет...
Вскоре на дверях появилось вот такое объявление )
Участников – около 50 человек, на мой взгляд это оптимальное количество: все на виду, с каждым можно пообщаться. Даже я с моей никудышной памятью на лица через пару дней запомнил всех. Знакомых сравнительно немного: эсперанто-движение среди слепых довольно независимо от общего. Некоторые приехали со зрячими сопровождающими, большинство – без. Вообще среди незрячих много людей весьма активных, путешествующих, свободно пользующихся компьютерами и прочей техникой. Многие прекрасно поют, играют на разных инструментах. Но конечно, любая помощь им бывает всегда кстати.
Программа конгресса – значительно менее напряжённая, чем обычно на эсперанто-встречах, оставалось много времени для прогулок, дружеских бесед и посиделок. Я сделал доклад о рациональном питании и провёл игру «Что?Где?Когда?»; Ира выступила с русскими романсами – не только исполняя, зачастую в разных вариантах, но и рассказав об их авторах и истории.
Из мероприятий конгресса стоит отметить блестящий концерт пианиста-виртуоза Андрея Коробейникова, специально приехавшего на один день. Андрей свободно говорит на эсперанто и не страдает звёздной болезнью... рояля в кустах не нашлось, пришлось добывать пианино в соседнем посёлке и специально настраивать – справились!
Экскурсия по Киеву, доклады о творчестве и неизвестных страницах жизни Василия Ерошенко, вечер украинской культуры, общий прощальный концерт... Помимо прочего, на IKBE традиционно проводится конкурс лимериков (я раньше не знал этого) – пришлось поучаствовать и получить приз... Сами лимерики см. ниже под катом.

La 13-20-an de julio en ripozejo apud Kievo (ĉefurbo de Ukrainio, se iu forgesis) okazis la 78-a Internacia Kongreso de blindaj esperantistoj. Aliaj ĉi-someraj E-aranĝoj pasis tro malproksime, kaj mi ĉiam ĝojas viziti Kievon por renkontiĝi kun la filino kaj nepo.
Estis bonegaj kondiĉoj: pina arbaro, ene de la konstruaĵo – oranĝerio kun palmoj kaj hibiskoj plurajn metrojn altaj, naĝbaseno. La ripozejo apartenas al akvodukta servo, do la organizantoj ĵuris, ke varma akvo en kranoj nepre ne mankos. (Dum pasintjara IJK manko de varma akvo ŝokis eksterlandanojn – sed por ni ja tio estas kutima...) Tamen, tuj post nia veno varma akvo malaperis – onidire, unuafoje dum 20 jaroj. Baldaŭ sur la pordo aperis anonco en la ukraina kaj angla lingvo – legu ĝin iom pli supre kaj iom rid(aĉ)u...
Da kongresanoj estis ĉ. 50 – tio estas optimuma nombro por mi: ĉiuj videblas kaj kontakteblas. Eĉ mi, kun mia nula memoro pri vizaĝoj post 1-2 tagoj memorfiksis ĉiujn. Konatoj ne multis, ja blindula E-movado estas preskaŭ sendependa de la ĝenerala. Iuj venis kun vidpovaj akompanantoj, plejparto – sen tiuj. Inter blinduloj multas homoj aktivaj, vojaĝemaj, libere uzantaj komputilojn ktp. Multaj bonege kantas kaj muzikas. Sed certe, diskreta helpo ĉiam bonvenas...
La programo estis malpli streĉa, ol kutime en aliaj E-aranĝoj. Restis multa tempo por promenoj, amika babilado kaj kantado. Mi prelegis pri racia nutrado, gvidis intelektan ludon; Ira preleg-koncertis pri rusaj romancoj, kantante kaj rakontante la historion de ĉiu verko.
Menciindas koncerto de virtuoza pianisto Andrej Korobejnikov – partopreninta kelkajn UK-ojn, laŭreato de pluraj internaciaj konkursoj. Oni speciale alportis kaj agordis pianon el proksima vilaĝo...
Ekskurso tra Kievo, prelegoj pri Vasilij Eroŝenko (verdire, iom tro multaj kaj tedaj), vespero de ukraina kulturo, komuna adiaŭa koncerto... Krom ĉio cetera, okazis tradicia konkurso de limerikoj (mi ne sciis pli frue) – do mi partoprenis kaj ricevis premion.

limerikoj )

фотографии с конгресса — fotoj el la kongreso )
После конгресса – ещё три дня в Киеве, посмотреть новое (прежде всего – новую станцию метро и городскую электричку) и пообщаться с роднёй. Ромчик очень вырос, увлечённо рассказывал, как отдыхал с родителями в Турции. Начинает осваивать буквы...
Post la kongreso ni pasigis tri pliajn tagojn en Kievo – por vidi novaĵojn (ĉefe – novan metrostacion kaj urban elektrotrajnon) kaj kontakti parencojn. Romĉjo bone kreskis, entuziasme rakontis pri sia ripozado kun la gepatroj en Turkio. Li komencas lerni literojn...
vmel: (Default)
Вчера исполнилось 125 лет со дня выхода первого учебника международного языка, впоследствии названного (по псевдониму автора) эсперанто.
Всех причастных - с праздником!
Непричастным настоятельно рекомендую прочесть вот эту запись:
http://mevamevo.livejournal.com/220413.html
(перепостов я не делаю принципиально, поэтому даю лишь ссылку).
Вопросы можно задавать Павлу там, а можно и мне здесь.

Samideanoj, gratulojn okaze de la 125-jariĝo! (iom malfrue, sed kio estas unu tago kompare kun monda historio?..)
vmel: (Default)
Por e-istoj estas simpla informo, por la ceteraj – malgranda testo pri intelekto.

Mi instalis Skajpon, do vi povas kontakti min dum labora tempo (hejme la konekto estas tro malrapida). Voku simple: Valentin.Melnikov

Se vi (neesperantisto) komprenis – vi povas komenti en lingvo, oportuna por vi.
vmel: (Default)
19-20 мая в Москве прошёл очередной, 12й Чемпионат России по «Что? Где? Когда?»
Я по-прежнему играю за команду из Новороссийска «Дорогой Леонид Ильич» под капитанством Мустафы Умерова [livejournal.com profile] abu_dli. О предыдущих чемпионатах я рассказывал: 2010, 2011.
Результат в этот раз – 12-е место, примерно как в 2010 (в прошлом году было намного хуже). В общем, это и есть наш уровень, и на турнире с участием 72 лучших российских команд – совсем неплохо. Конечно, можно было сыграть и лучше, «докрутить» ещё несколько вопросов – но наверняка то же самое скажет о себе и любая другая команда.
Отдельно радует, что команда «Афина», неоднократные чемпионы, устранившие многих соперников совершенно неспортивными методами, лоббирующие удобные для себя правила игры и т.п. – сыграли ненамного лучше нас, заняв 10-е место.
В перерывах Евгений Калюков [livejournal.com profile] kuth сделал несколько очень удачных фотографий.

19-20-an de majo en Moskvo okazis vica, la 12-a Ĉampionado de Rusio pri intelekta ludo “Kio? Kie? Kiam?”
Mi plu ludas en la teamo, baziĝanta en urbo Novorossijsk, kun la kapitano Mustafa’ Umerov. Pri la plifruaj ĉampionadoj mi jam rakontis: 2010, 2011.
Ĉi-foje nia rezulto estas – la 12-a loko inter 72 plej fortaj teamoj de Rusio. Tute bone, konforme al nia reala kapablo. Certe, eblis ludi iom pli bone, eviti kelkajn bedaŭrindajn erarojn – sed ja la samon povus diri ajna alia teamo.
En paŭzoj Evgenij Kaljukov faris kelkajn bonajn fotojn.
Две фотографии — Du fotoj )
vmel: (Default)
На календаре снова 15 декабря, день рождения Заменгофа (надеюсь, моим знакомым уже не требуются пояснения, кто это такой), а значит – повод ещё раз напомнить публике об эсперанто.
Неделю назад ИТАР-ТАСС опубликовало статью Раджаба Мамедова «Под знаком зелёной звезды» (читать). Название не сказать чтобы оригинальное – я видел штук пять брошюр и статей, называющихся точно так же, Яндекс находит 1347 страниц с этой фразой в минимальных вариациях, ну да не об этом речь.
Такие статьи важны для просвещения широкой публики, ну а опытные эсперантисты их обычно читают на предмет поиска ляпов. Эта статься наших ожиданий не обманула.
Александр Корженков [livejournal.com profile] sezonoj, автор монографии о Заменгофе, переведённой на несколько языков, заметил сразу три ляпа в одной первой фразе:
– в польском городе Белосток Гродненской губернии Российской империи (тогда он был российским по административному положению и еврейским по населению);

– в семье преподавателя реального училища (в то время его отец нигде не преподавал, а в реальном училище он стал работать лишь в середине 1870-х гг. в Варшаве, в Белостоке же он преподавал в еврейском казённом училище и в своей школе для еврейских девочек);

– родился Людовик Заменгоф (Людовиком он станет лет через тридцать после этого).

Далее:
– его однокашники с удовольствием общались на нём, часто ставя в тупик преподавателей иностранных языков.

– Кстати, к концу жизни он говорил на 20 языках. (Откуда такие сведения?)

Корженков даже не смог дочитать статью до конца. Другие коллеги пишут: «Прекрасная популярно-историческая статья, только небольшое исправление: Клара Зильберник не варшавянка, а из Ковно (Литва). (...) Ну, и Троцкий не был энтузиастом эсперанто. И в Красной армии эсперанто массово не изучался. Так, кое-где. Легенды, легенды...»
Ну и соврешенно шикарная фраза, уже безотносительно фактов:
«Однако страсть к лингвистике была бесцеремонно прервана который и вынудил Людовика стать по 1885 год он изучал медицину в Москве затем работал окулистом в Польше и Литве.»

Велик могучем русский языка!

Но меня умилило не (только) это.
Обратите внимание на картинку в начале статьи – эсперантский значок, зелёная звёздочка крупным планом. Мне она сразу показалась очень знакомой. И действительно.
4 года назад наша университетская многотиражка опубликовала интервью со мной (читать). Интервью брала студентка факультета журналистики, еще не заражённая профессиональным журнализмом, так что она старалась, и получилось хорошо, без ляпов. Для публикации меня сфотографировали – целиком и «по частям». Посмотрите на третью картинку. Этот пиджак и эта звёздочка и сейчас на мне. Разумеется, о происхождении картинки ИТАР-ТАСС ни словом не упоминает.

И как тут не вспомнить знаменитое стихотворение эсперанто-классика Дьюлы Баги «Estas mi esperantisto» (Я – эсперантист): “Verda stelo sur la brusto // iom palas pro la rusto...” (зелёная звезда на груди / несколько поблёкла от ржавчины...)

Всех причастных – с праздником, днём Заменгофа, днём эсперанто-книги!

Zamenhof-tago estas bona preteksto por refoje atentigi la mondon pri Esperanto. Antaŭ unu semajno la ĉefa rusia novaĵ-agentejo ITAR-TASS aperigis artikolon de iu Raĝab Mamedov “Sub la signo de verda stelo” (mi iam vidis eble kvin diversajn libretojn kaj aliajn publikaĵojn kun la sama titolo...). (Jen, rigardu/legu).
Tiaspecaj artikoloj ja utilas por klerigo de vasta publiko, sed spertaj e-istoj ilin kutime legas por trovi fuŝojn. Ankaŭ ĉi-foje fuŝoj abundas. Aleksander Korĵenkov, la redaktoro de “La Ondo de Esperanto” kaj la aŭtoro de bonega libro pri Zamenhof, jam tradukita al kelkaj lingvoj, trovis tri fuŝojn jam en la unua frazo: Bjalistoko estas nomita “pola urbo” (dum reale en 1859 ĝi estis rusia laŭ administrado kaj hebrea laŭ loĝantaro), “naskiĝis Ludoviko Zamenhof” (reale oni eknomis Lazaron “Ludoviko” nur kiam li iĝis internacie konata, do post 30 jaroj), malkorekte estas menciita ankaŭ la ofico de Marko Zamenhof. Plue sekvas fantaziaĵoj, ke samlernejanoj de Z “plezure interparoladis en la inventita lingvo, ofte perpleksigante instruistojn de fremdlingvoj” kaj ke fine de la vivo Zamenhof parolis en 20 lingvoj.
Korĵenkov eĉ ne finlegis la artikolon, aliaj kolegoj indikis pliajn fuŝojn (pri deveno de Klara Zilbernik, pri “amasa” lernado de Esperanto en Ruĝa Armeo k.a.). Unu frazo estas simple tiom fuŝa gramatike, ke ĝin ne eblas korekte kompreni.

Tamen min logis ne (nur) tio.
Atentu la bildon komence de la artikolo: verdstelan insignon. Ĝi tuj ŝajnis al mi suspektinde konata. Kaj vere.
Antaŭ 4 jaroj en nia universitata gazeto aperis intervjuo kun mi (rigardu/legu). Tie fuŝoj ne estis – ĉar min intervjuis studentino de la fakultato pri ĵurnalistiko, ankoraŭ ne infektita per profesia ĵurnalista cinikismo kaj neglektemo. Do ŝi diligentis kaj sukcesis. Por la artikolo oni min fotis – plene kaj parte. Atentu la trian bildeton... Mi ankaŭ nun surhavas tiun jakon kaj tiun insignon. Certe, pri la deveno de la bildo la respektinda novaĵ-agentejo ne mencias.

Nu, kial ne rememori la faman klasikaĵon de Baghy, parkere konatan de ni ĉiuj? “Verda stelo sur la brusto // iom palas pro la rusto...” (vi ja scias, ke ĝi estas ironie-sarkasma, sed por neinicitaj ruslingvanoj ĉi-supre mi intence iom transmetis la “akcentojn”...)

Al ĉiuj samideanoj – gratulojn okaze de Zamenhof-Tago, la Tago de Esperanto-libro!

Дополнение / Ĝisdatigo:
Очень хорошая статья на ту же тему появилась на официальном сайте председательства Польши в ЕС - на польском, немецком, французском и английском языках (выбор языка - в верхнем правом углу; внизу страницы - версия на эсперанто).
Tre bona artikolo tiutema aperis en la oficiala ttt-ejo de Pola Prezidanteco en EU - en la pola, germana, franca kaj angla lingvoj (lingvo-selekto - en la supra dekstra angulo; sube troviĝas Esperanto-versio).
http://pl2011.eu/content/152-rocznica-urodzin-ludwika-zamenhofa
vmel: (Default)
Те, кто не смог посмотреть «Свою Игру» с моим участием 6 ноября 2011 (или хочет посмотреть ещё раз) – могут скачать запись игры:
http://narod.ru/disk/30762952001/SI_111106.avi.html
или с ру-трекера, если вы там зарегистрированы:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3807281

Для тех, кто посмотрел – мои пояснения и впечатления изнутри )
vmel: (Default)
Если я не ошибся в расчётах, «Своя Игра» с моим участием будет показана по ТВ в воскресенье 6 ноября. Канал НТВ, 13.20 по московскому времени. После эфира я выложу здесь ссылку на скачивание видео.

Se mi ne miskalkulis, “Propra ludo” kun mia partopreno estos montrata televide dimanĉe la 6-an de novembro. Kanalo NTV, je 13.20 laŭ moskva tempo. Poste mi ĉi tie aldonos ligon por elŝuti la videon.

Дополнение / Ĝisdatigo: Время трансляции перенесено с обычного на 13.20. La tempo de la elsendo estas transmetita de la kutima al 13.20.
vmel: (Default)
Если я не ошибся в расчётах, «Своя Игра» с моим участием будет показана по ТВ в воскресенье 6 ноября. Канал НТВ, 13.20 по московскому времени. После эфира я выложу здесь ссылку на скачивание видео.

Se mi ne miskalkulis, “Propra ludo” kun mia partopreno estos montrata televide dimanĉe la 6-an de novembro. Kanalo NTV, je 13.20 laŭ moskva tempo. Poste mi ĉi tie aldonos ligon por elŝuti la videon.

Дополнение / Ĝisdatigo: Время трансляции перенесено с обычного на 13.20. La tempo de la elsendo estas transmetita de la kutima al 13.20.
vmel: (Default)
Иногда приходится читать сетования людей о бессмысленности жизни или о том, что из-за ежедневных забот не остаётся времени и сил ни на что другое. Вот, например:
http://ash-rabbi.livejournal.com/207240.html
http://v-fedoroff.livejournal.com/256162.html

Притом – те же (ну, или – такие же) люди каждый день смотрят телевизор, играют в компьютерные игры, бесконечно «общаются» по ICQ или вживую за бутылкой... Странно всё это.
Если время не убивать – его хватит на многое, важно лишь выбрать приоритеты. Не отвлекаться на псевдокультуру, рекламу и прочую «жвачку», предназначенную тем, кто не способен думать самостоятельно. Не «ходить строем», не «колебаться вместе с генеральной линией», не быть овцой в стаде. И если чем-то занялся – то делать всерьёз, доводить до достойного результата.

Работа и домашние заботы есть у всех, у многих людей действительно ничего нет кроме этого.

А вот что, помимо прочего, удалось сделать мне:

Перевод «Евгения Онегина» на эсперанто, издан в 2005 г.:
http://vmel.livejournal.com/1367.html
другие мои произведения:
http://www.esperanto-mv.pp.ru/Melnikov/index.html
потихоньку собирается антология русской поэзии в моих переводах, начиная с Ломоносова – пока в журнале, надеюсь – выйдет и книгой.
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/153-lode.htm#153-07
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/156-lode.htm#156-10
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/158-lode.htm#158-07
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/160-lode.htm#160-07
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/163-lode.htm#163-09
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/165-lode.htm#165-09
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/168-lode.htm#168-03
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/171-lode.htm#171-09
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/173-lode.htm#173-08
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/180-lode.htm#180-07
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/185-lode.htm#185-04
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/188-lode.htm#188-11
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/192-lode.htm#192-13
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/194-lode.htm#194-10
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/197-lode.htm#197-09
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/201-lode.htm#201-11
http://esperanto.org/Ondo/Ondo/205-lode.htm#13

История городского транспорта Москвы:
Трамвай:
http://tram.ruz.net/history/routes/
Троллейбус:
http://trolley.ruz.net/history/routes/

Сохранение памяти о гениальном кинорежиссёре Ричарде Викторове:
Сбор и обработка материалов:
http://otroki.druid.ru/pages/show/168.htm
http://otroki.druid.ru/razd/3/63.htm
http://otroki.druid.ru/pages/show/159.htm
http://otroki.druid.ru/razd/3/74.htm
А вот – слова от себя:
http://otroki.druid.ru/pages/show/125.htm

Люди пользуются и даже иногда благодарят...

А ещё – игра в спортивное Что?Где?Когда?, третий призёр чемпионата мира 2003, чемпион России 2006, многократный чемпион Москвы. Неоднократно успешно играл в «Свою Игру», и телевизионную, и спортивную.
Ну и по мелочи: преподавание эсперанто в сети, консультации начинающим, написание рецензий на книги (уже с полсотни опубликовано в «La Ondo de Esperanto» – часть из них можно прочесть на сайте журнала: http://www.esperanto.org/Ondo/Ind-rec.htm ).


Iam-tiam mi legas plendojn-lamentojn de diversaj homoj pri sensenceco de la vivo kaj pri tio, ke pro ĉiutagaj zorgoj ne restas tempo kaj fortoj por io serioza (i.a. ankaŭ nedeziron lerni E-on oni tiel pravigas, kvankam per vortoj “subtenas” la ideon...)

Tamen, la samaj/samspecaj homoj ĉiutage spektas TV, ludas per komputilo, senĉese “interkomunikiĝas” per ICQ aŭ vive – kutime kun botelo... Strangas ĉio ĉi.
Se ne “mortigi” tempon – ĝi sufiĉos por multo, gravas nur korekte elekti la prioritatojn. Ne disipi sin per pseŭdokulturo, reklamo kaj ceteraj rubaĵoj, destinitaj al tiuj, kiuj ne kapablas pensi mem. Ne esti obee marŝanta soldato aŭ ŝafo en grego, ne aplaŭdi senpense ĉiun vorton de ŝtatgvidantoj kaj amaskomunikiloj. Kaj se vi pri io okupiĝas – do fari ĉion serioze, por atingi indan rezulton.

Laboron kaj hejmajn zorgojn havas ĉiuj; multaj havas nenion krom tio.

Kaj jen kion, intercetere, sukcesis fari mi:

Traduko de fama rusa versromano “Eŭgeno Onegin”, eldonita en 2005:
http://vmel.livejournal.com/1367.html
aliaj miaj verkoj:
http://www.esperanto-mv.pp.ru/Melnikov/index.html
- precipe atentu la “Pentatonikon”.
poiomete kolektiĝas la Rusa Antologio en miaj tradukoj, ekde Lomonosov (1711-1765) – dume en la revuo, espereble iam aperos ankaŭ libroforme:
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/153-lode.htm#153-07
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/156-lode.htm#156-10
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/158-lode.htm#158-07
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/160-lode.htm#160-07
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/163-lode.htm#163-09
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/165-lode.htm#165-09
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/168-lode.htm#168-03
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/171-lode.htm#171-09
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/173-lode.htm#173-08
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/180-lode.htm#180-07
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/185-lode.htm#185-04
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/188-lode.htm#188-11
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/192-lode.htm#192-13
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/194-lode.htm#194-10
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/197-lode.htm#197-09
http://www.esperanto.org/Ondo/Ondo/201-lode.htm#201-11
http://esperanto.org/Ondo/Ondo/205-lode.htm#13

Historio de urba trafiko en Moskvo (certe, ruslingve):
http://tram.ruz.net/history/routes/
http://trolley.ruz.net/history/routes/

Konservado de memoro pri genia filmreĝisoro Riĉard Viktorov (vidu ankaŭ http://vmel.livejournal.com/12431.html ):
Scenaroj, artikoloj:
http://otroki.druid.ru/pages/show/168.htm
http://otroki.druid.ru/razd/3/63.htm
http://otroki.druid.ru/pages/show/159.htm
http://otroki.druid.ru/razd/3/74.htm
kaj miaj propraj rememoroj:
http://otroki.druid.ru/pages/show/125.htm

Oni uzas kaj iam eĉ dankas...

Kaj plie – sporta intelekta ludo “Kio? Kie? Kiam?”: tria loko en la mondĉampionado 2003, ĉampiono de Rusio 2006, multfoja ĉampiono de Moskvo. Mi plurfoje sukcese ludis “Propran Ludon” (anglalingva versio nomiĝas “Jeopardy!”), ankaŭ televide.
Nu, kaj “bagateloj”: instruado de E-o en interreto, konsultado de komencantoj, verkado de recenzoj (pli ol 50 jam aperis en «La Ondo de Esperanto» – parton el ili oni povas legi rete: http://www.esperanto.org/Ondo/Ind-rec.htm ). Miaj kontribuoj aperis ankaŭ en "Beletra Almanako", n-roj, 1, 7, 8. Baldaŭ aperos en la 12-a n-ro.

IJK-67

Jul. 28th, 2011 08:48 pm
vmel: (Default)
14-21 июля в Киеве прошёл 67-й Международный Молодёжный Конгресс эсперанто – IJK.
http://www.ijk-67.retejo.info/
Более 300 участников из самых разных стран, включая Бразилию, Японию и Австралию. Конгресс – молодёжный, но я там был далеко не самым старшим.
Было приятно увидеть многих старых друзей (перечислять не буду – слишком долго), друзей не старых – в частности, [livejournal.com profile] stephan_nn, с которым у меня совпадают ВСЕ основные интересы (эсперанто, ЧГК, транспорт, химия...) и для которого это было первое эсперанто-мероприятие; развиртуализоваться с [livejournal.com profile] krimeano...
Ляпов в огранизации хватало, однако в целом всё удалось. И это при том, что подготовкой занималась небольшая команда единомышленников под руководством Михаила Линецкого. Это – единственный человек в правлении Украинской Эсперанто-Ассоциации, который делал реально полезную работу. Интригами и фальсификацией голосования его удалили из правления, УкрЭА (точнее, её функционеры) не только не помогала в подготовке IJK, но всячески мешала этому – под предлогом, что сейчас Украина «не готова к проведению IJK» (как будто, если ничего не делать, через несколько лет что-то улучшится!). За пару недель до начала конгресса Михаил слёг с инфарктом.
Сочинять подробный отчёт, честно говоря, лень. Хорошо, что это уже сделал Павел Можаев [livejournal.com profile] mevamevo – читайте:
http://mevamevo.livejournal.com/170304.html
http://mevamevo.livejournal.com/170501.html
http://mevamevo.livejournal.com/171074.html
http://stephan-nn.livejournal.com/318633.html
http://helaterna.livejournal.com/32444.html
Встретился с дочкой, зятем и внуком, посмотрел новые станции метро...

Дополнение:
Новые записи с рассказами о конгрессе:
http://mevamevo.livejournal.com/175593.html

14-21-an de julio en Kievo (aŭ, kiel iuj nun preferas diri – Kijivo), ĉefurbo de Ukrainio, okazis IJK-67.
http://www.ijk-67.retejo.info/
Pli ol 300 partoprenintoj el plej diversaj landoj, inkl. Brazilo, Japanio kaj Aŭstralio. La kongreso estas junulara, sed mi eĉ ne estis tie la plej aĝa: juneco estas animstato.
Estis agrable revidi malnovajn amikojn, ankaŭ pli novajn, konatajn el aliaj medioj, kiel [livejournal.com profile] stephan_nn, kun kiu mi havas ĉiujn komunajn interesojn – E-o, intelektludoj, trafiko, kemio... ; reale konatiĝi kun virtuala amiko [livejournal.com profile] krimeano kaj kelkaj kursfinintoj...
Organizaj fuŝoj sufiĉe multis, sed ĝenerale ĉio sukcesis. Kvankam ĉion preparis eta teamo de samideanoj, gvidata de Mikaelo Lineckij. Li estas sola persono, kiu ion reale utilan faris en la estraro de UkrEA. Per intrigoj kaj falsigita voĉdonado oni forigis lin el la estraro, kaj UkrEA ne nur tute ne partoprenis preparadon de IJK, sed eĉ ĉiel malhelpis (verŝajne, unika kazo en la historio de E-kongresoj!), pretekste ke “nun Ukrainio ne pretas okazigi IJK”. Kvazaŭ, se oni nenion faros, post kelkaj jaroj io pliboniĝus per si mem... Du semajnojn antaŭ IJK Mikaelo trafis en hospitalon kun kor-infarkto...
Verki detalan raporton mi, verdire, pigras. Bone, ke tion jam faris Paŭlo Moĵajev [livejournal.com profile] mevamevo – legu:
http://mevamevo.livejournal.com/170304.html
http://mevamevo.livejournal.com/170501.html
http://stephan-nn.livejournal.com/318633.html
http://www.liberafolio.org/2011/kiel-ne-organizi-internacian-junularan-kongreson
Mi renkontiĝis kun la filino, bofilo kaj nepo, rigardis novajn metrostaciojn...
vmel: (Default)
Всех, кто неравнодушен к космосу и понимает важность его освоения – поздравляю с юбилейным Днём Космонавтики, 50-летием со дня полёта Юрия Гагарина!
Особо поздравляю тех, кто может считать этот праздник своим профессиональным – вас, дорогие [livejournal.com profile] 1ara_cr0ft, [livejournal.com profile] buchwurm, [livejournal.com profile] gray1957, [livejournal.com profile] gromoseka, [livejournal.com profile] lacrimoza... (прошу прощения, если не упомянул кого-то, о чьей работе я не знаю).

Ĉiujn, kiuj ne indiferentas al esplorado de kosmo, kiuj komprenas gravecon de kosmo-esplorado por homa civilizo – mi gratulas okaze de la jubilea Tago de Kosmonaŭtiko, 50-jara datreveno de la unua kosmoflugo de Jurij Gagarin! Speciale mi gratulas tiujn, por kiuj la festo estas profesia...
vmel: (Default)
6-7 марта прошёл очередной Чепионат России по «Что? Где? Когда?», на этот раз в Нижнем Новгороде. (Прошлогодний чемпионат был в Москве, см. здесь.) Этот город мне очень нравится, бывал я там много раз по самым разным поводам. Немало достопримечательностей (а наличие в городе метро сразу делает его интересным для меня), и при этом он достаточно похож на другие. Атмосфера какая-то привычная и поэтому уютная: здесь продаётся шаурма с курицей, а не «шаверма с курой», ходят трамваи «Татра» и КТМ, а не ЛМ и ЛВС... и всего 450 км от Москвы. Вот если бы тут ещё не гнобили трамваи и троллейбусы... конечно, состояние электротранспорта приличное, но маршруты, увы, сокращаются – хотя и не так катастрофически, как в Ростове или Воронеже. Да и снега на улицах многовато, как будто его вообще не чистят.
Поезд удобный, но в пути всего около 7 часов. Всё бы ничего, но с вечера по трансляции долго зачитывали «информацию для пассажиров», общеизвестную и неинтересную. Регулятор звука в купе, увы, отсутствовал в принципе. А утром в 6.30 включилось мерзейшее густопопсовое FM-радио нижегородского разлива. Песенка, которую я не слышал уже лет 20 и был бы рад не слышать ещё минимум столько же, с глубоко содержательными словами припева «опа-шина-опа, опа-шина-на» и десятки раз повторяемым именем Фаина со всеми возможными и невозможными вариантами ударения. Увы, 45 минут возможного сна улетучились – при том, что туалеты в вагоне были экологические, и можно было бы встать за минуту до прибытия...
И ещё – зачем вагон-ресторан в поезде, отправляющемся в 23.40 и прибывающем в 07.18? Однако он есть.
Гостиница и место игр – в «нагорной» части города, на правом берегу Оки, а вокзал – на левом. Подумал, что так рано ехать в гостиницу еще незачем, выбраться потом обратно на левый берег будет сложно – и спустился в метро.
про метро )
В команде «Дорогой Леонид Ильич» играть приятно. Чувствуется, что капитан Мустафа Умеров [livejournal.com profile] abu_dli действительно любит ЧГК и о команде заботится. Основную часть команды из Новороссийска привозит на своей машине. И, по сложившейся дурной традиции, машина у него опять сломалась во время турнира. Правда, в этот раз ничего серьёзного.
Игра, однако, как-то «не пошла». То недошлифовали формулировку ответа, то не выбрали правильную версию, хотя она была в обсуждении. 3-4 потерянных очка – и в результате мы лишь поделили 22-25 места, хотя в прошлом году были 10-12. С другой стороны, это – Чемпионат России, слабых соперников тут нет. Каждая из 66 команд завоевала право участия – как победитель этапа, сильнейшая в своём регионе, по рейтингу и т.п. А мы всё-таки в верхней половине таблицы...
Про кошмарный 4й тур Колесова уже было написано очень много. Результат чемпионов – 6 из 15, у нас 1. Единственный вопрос я вытянул каким-то чудом, вспомнив довольно редкое слово на эсперанто и сообразив, что в ответе должно быть однокоренное.
После официального чемпионата состоялся турнир «ЧГК-микст» для пар. Я играл с Мариной Бондаренко из Краснодара. Результат – средний, да и не важно. А вечером 7-го опять катался на метро, выходя на каждой станции и внимательно рассматривая все архитектурные и художественные изыски...
В целом, поездкой я доволен, а результат игры давно уже не принимаю близко к сердцу. Всё что хотелось, уже давно выиграл, теперь можно просто наслаждаться процессом. Хотя играть вполсилы я всё равно не умею, выкладываюсь полностью. Пару раз в год можно себе позволить, заодно посмотрев какой-нибудь интересный город...

La 6-7-an de marto okazis vica Ĉampionado de Rusio pri la ludo “Kio? Kie? Kiam?”, ĉi-foje en Niĵnij Novgorod, 450 km oriente de Moskvo. (Pri pasintjara ĉampionado en Moskvo mi skribis ĉi tie.) La urbon mi tre ŝatas, vizitis ĝin plurfoje pro plej diversaj aferoj. Multas vidindaĵoj (ankaŭ metroo – por mi tio estas la plej grava vidindaĵo de ajna urbo), kaj samtempe ĝi similas aliajn rusiajn urbojn (sed ne Sankt-Peterburgon) kaj pro tio komfortas.
Oportuna nokta trajno, sed la vojo daŭras nur 7 horojn. Tolereblas, sed bedaŭrinde vespere oni estis devigataj aŭskulti longajn kaj tedajn “informojn por pasaĝeroj”, kaj frumatene ŝaltiĝis aĉa loka FM-radio kun abomenaj pop-kantaĉoj. Son-regulilo en kupeo, ve, tute forestis. Preskaŭ horo da ebla dormo foriĝis...
Cetere, mi tute ne komprenas, kial bezonatas restoracia vagono en trajno startanta je 23.40 kaj alvenanta je 07.18? Tamen ĝi estas.
La hotelo kaj turnirejo situas en la supra urboparto, sur dekstra bordo de Oka, sed la stacidomo (kaj la tuta metroo) sur la maldekstra. Mi rezonis, ke veturi en hotelon tro frue ne estas senco, reveni al la maldekstra bordo estos malfacile – do mi eniris la metroon.
pri la metroo )
Estas agrable ludi en mia nuna teamo. La teamestro Mustafa Umerov vere ŝatas, eĉ amas intelektajn ludojn, zorgas pri la teamanoj. Plejparton de la teamo li veturigas el Novorossijsk per propra aŭto (pli ol 2000 km). Laŭ aĉa “tradicio” ankaŭ ĉi-foje lia aŭto difektiĝis dum la turniro...
La ludo, tamen, preskaŭ fiaskis. Jen ni ne finpoluris vortumon de la respondo, jen ne elektis la ĝustan version, kvankam havis ĝin. 3-4 perditaj poentoj rezultigis nian 22-25 lokon, kvankam pasintjare ni estis ĉe 10-12. Aliflanke, tio estas Ĉampionado de Rusio, malfortaj partoprenantoj ne troveblas – ĉiu el la 66 teamoj meritis la partopren-rajton kiel venkinto de iu etapo, plej bona en sia regiono ktp. Kaj ni ja estas en la supra duono de la turnir-tabelo...
Plej aĉa estis la 4-a ludparto: strangaj demandoj por stranga logiko kaj ekzotaj scioj. La venkintoj sukcesis respondi nur 6 demandojn el 15, ni – nur unu. Tiun solan “eltiris” mi, rememorinte E-an vorton ĝermo kaj kompreninte ke la respondo devas esti samradika.
Post la oficiala ĉampionado okazis turniro por paroj (sed ne 6-personaj teamoj). Mezbona rezulto ne gravas. Vespere mi denove veturadis per metroo, elirante ĉe ĉiu stacio, atente rigardante ĉiujn ornamaĵojn.
Ĝenerale mi kontentas pri la veturo, kaj la rezulto ne tro gravas. Ĉion deziritan mi jam gajnis, kaj nun simple ĝuas la lud-procezon. Kvankam ludi duonforte mi ne povas, ĉiam streĉiĝas plene. Du-trifoje jare eblas tiel distriĝi kaj samtempe rigardi iun interesan urbon...
vmel: (Default)
Karaj geamikoj!
Inter la 14 kaj 25 de oktobro okazos tutrusia censo. BONVOLU MENCII ESPERANTON DUM LA RESPONDADO!

En la enketilo ekzistas punkto 9.2 - lingvoposedado, kaj tie vi rajtas mencii ION AJN. Tio signifas ke enketisto _devos_ enskribi tion, kion vi diktos. Do en unu el tri malplenaj linioj enskribu Esperanton, se vi efektive posedas ĝin. Samtempe mi proponas ne mencii esperantistecon kiel naciecon, sed ke ĉiu indiku sian veran naciecon laŭ sia memdifino.

Poste ĉiuj rezultoj estos atingeblaj en la retejo de "Rosstat", kaj kiam la rezultoj pretos, ni klopodos laŭeble plej rapide informiĝi, kiom da esperanto-parolantoj ekzistas en la lando.

Krome mi petas disvastigi ĉi tiun alvokon ĉie, kie vi povos, ankaŭ ruslingve (ruslingva teksto sekvos ĉi-sube).


Grigorij Arosev,
prezidanto de REU

=============================================================================

Дорогие друзья!
С 14 по 25 октября в России пройдёт перепись населения. ПРОШУ УПОМЯНУТЬ ЭСПЕРАНТО ВО ВРЕМЯ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ!

В анкете существует пункт 9.2 - владение языками, и там вы имеете право упомянуть что угодно - переписчик обязан записать всё с ваших слов, как вы ему продиктуете. В одной из трёх пустых строчек впишите язык эсперанто (если вы им действительно владеете). Вместе с этим я предлагаю не упоминать эсперанто как национальность.

По окончании переписи все данные будут доступны на сайте Росстата, и мы постараемся как можно быстрее выяснить, сколько людей, владеющих эсперанто, проживает в России.

Также прошу распространить это обращение везде, где возможно - как на русском, так и на эсперанто.


Григорий Аросев,
президент Российского союза эсперантистов

===========
От себя добавлю: в анкете предусмотрено 3 строчки для указания языков, которыми вы владеете. Для большинства этого хватит с избытком, для меня - мало. Так что наряду с эсперанто смогу упомянуть лишь белорусский и украинский.
Впрочем, нынешняя анкета - уже большой прогресс. Благодаря настойчивости Российского Союза Эсперантистов (я тоже участвовал в работе) теперь эсперанто впервые получает отдельный код, а не сваливается в кучу "прочие языки". Так что появилась возможность примерно оценить (снизу) количество эсперантистов в России.

Mia aldono: en la enketilo troviĝas nur 3 linioj por indiki fremdajn lingvojn, kiujn oni posedas. Por plejmulto de loĝantoj tio pli ol sufiĉos, por mi - ne. Do apud Esperanto mi povos mencii nur la belorusan kaj la ukrainan.
Tamen, la nuna enketilo jam estas granda progreso. Dank' al persistemo de REU (ankaŭ mi partoprenis la laboron) nun Esperanto ricevis apartan kodon, sed ne perdiĝas en amaso de "ceteraj lingvoj". Do aperis la eblo proksimume taksi (de sube) la kvanton de e-istoj en Rusio.
vmel: (Default)
Язык – как дом.

Свой – давно привычен настолько, что вы не замечаете неудобств. Хорошо знаете, где что лежит, а также – в каком месте и с какой силой надо нажать на дверь, чтобы она правильно закрылась, и как не налететь на угол в тёмном коридоре.

Чужой – всё не так, как у себя, и это раздражает, особенно в мелочах. Чтобы что-то найти – надо спрашивать у хозяев, и если делать это слишком часто – они будут нервничать. Можно пытаться искать своими силами – но вероятность найти нужное будет меньше, чем вероятность попасть в глупую ситуацию. Не всякому гостю рады.

Эсперанто – гостиница. Комфорта намного больше, причём о его поддержании не надо заботиться самому. Поселиться может любой желающий. Не надо приспосабливаться к чужим привычкам.
Разумеется, гостиница не может быть для человека единственным домом...

Латынь – руины старинного дворца. Когда-то здесь жили люди – роскошно по тем временам, когда не существовало электричества и многих других привычных нам вещей...

Токи Пона – шалаш. В принципе, при крайней необходимости жить можно, но...

Придуманные языки из книг и фильмов (клингон, эльфийские и т.п.) – декорации. При хорошей работе бутафора и оператора на экране будет выглядеть как настоящий дом. Но в реальности – одна раскрашенная фанерная стенка.

Lingvo estas kiel loĝdomo.

La propra – delonge kutima tiomgrade, ke oni ne rimarkas maloportunaĵojn. Vi bone scias, kie kio troviĝas, kaj – kiuloke kaj kiom forte necesas premi la pordon, ke ĝi korekte fermiĝu. Ankaŭ – kiel eviti kontuzon en malluma koridoro.

Fremda – ĉio estas ne tia, kia en la propra domo, kaj tio incitas, precipe pro bagateloj. Por ion trovi, necesas demandi mastrojn, kaj se fari tion tro ofte – ili nervoziĝos. Se vi provos serĉi mem – do la probableco trovi bezonataĵon estos negranda kompare kun la probableco trafi en embarason. Ne ĉiun gaston oni renkontas ĝoje.

Esperanto estas hotelo. Multe pli komforta, kaj oni ne bezonas mem zorgi pri aranĝo de tiu komforto. Povas ekloĝi ajna deziranto. Ne necesas adaptiĝi al fremdaj kutimoj.
Certe, hotelo ne povas esti via sola domo...

Latino estas ruinoj de antikva kastelo. Iam oni vivis ĉi tie lukse – laŭ normoj de la epoko, kiam ne ekzistis elektro kaj multaj aliaj kutimaj por ni aferoj.

Toki Pona estas tendo aŭ branĉ-kabano. Principe, kaze de ekstrema neceso vivi eblas, sed...

Elpensitaj lingvoj el fantaziaj libroj kaj filmoj (klingon, elfaj lingvoj ktp.) estas kino-dekoraciaĵoj. Se fari ĉion bone – do sur ekrano ĝi aspektos kiel vera domo. Sed en realo estas nur unu farbita maldika vando...
vmel: (Default)
В 1986 году я случайно увидел в метро девушку, буквально обвешанную эмблемами эсперанто. Это была Ирина Миронова из Кемерова. Она таким образом искала единомышленников. Я привёл её в наш клуб, рассказал всё что надо. На следующий год встретил её на эсперанто-слёте. Как оказалось, я произвёл на неё впечатление – но сам и не подозревал об этом...
В январе 1997 она приехала в Москву в командировку и разыскала меня, чтобы показать мне свой перевод сказки «Теремок» (стихотворная версия С.Маршака). Эсперантисты давно признали мой авторитет по части поэзии. Да, я беспощадный критик, но всегда указываю на конкретные недостатки и помогаю их исправлять; хвалю очень редко – так что моя похвала много значит...
Ирине до тех пор все говорили, что перевод прекрасный. Я его раскритиковал и многое переделал.

Всё было готово к изданию, даже специально выполненные иллюстрации (художник Василий Кравчук) – но человек, от которого всё зависело в издательстве, внезапно умер...
Несколько лет я искал возможности издать наш перевод сказки в разных странах.
И вот наконец, сказка издана в Италии, в качестве специального номера журнала “Etuleto” («Малыш»), 4 / 2010. Добавлен итальянский перевод (переводчики – Marino Curnis, Alessandra Visinoni), сохраняющий поэзию оригинала и нашего эсперанто-перевода.
Сегодня мы с Ириной получили авторские экземпляры. Замечательный подарок к 10-летию нашей свадьбы, которое мы отметили 15 сентября...

En 1986 mi hazarde ekvidis en metroo fraŭlinon, abunde ornamitan per Esperanto-emblemoj. Estis Irina Mironova el urbo Kemerovo – ŝi tiamaniere serĉis samideanojn. Mi venigis ŝin en nian klubon, montris kaj rakontis ĉion necesan. Sekvajare mi renkontis ŝin en Esperanto-tendaro apud Moskvo. Poste evidentiĝis, ke mi tre favore impresis ŝin – sed mi mem eĉ ne konjektis pri tio...
Januare 1997 ŝi venis en Moskvon oficvojaĝe kaj trovis min por montri sian tradukon de versa fabelo “Teremeto” (rusa popola fabelo, versigita de Samuil Marŝak). Ja oni konas kaj aprezas mian aŭtoritaton en Esperanto-poezio. Jes, mi estas senkompata, sed mi ĉiam indikas konkretajn mankojn kaj proponas plibonigojn; mi malofte laŭdas – do mia laŭdo multon signifas...
Al Irina ĝis tiam oni diradis, ke la traduko estas belega. Mi ĝin forte kritikis kaj multon refaris.

Ĉio estis preta por eldono, eĉ speciale faritaj belaj ilustraĵoj (pentristo Vasilij Kravĉuk) – sed la homo, de kiu ĉio dependis en la eldonejo, subite mortis.
Dum kelkaj jaroj mi serĉadis la eblecon eldoni nian fabel-tradukon en diversaj landoj.
Kaj jen fine ĝi aperis en Italio, kiel speciala numero de la revuo “Etuleto”, 4 / 2010. Estas aldonita itala traduko (de Marino Curnis kaj Alessandra Visinoni), transdonanta poeziecon de la originalo kaj nia Esperanto-traduko.
Hodiaŭ mi kaj Irina ricevis la aŭtorajn ekzemplerojn. Estas bonega donaco por 10-jara jubileo de nia geedziĝo, kiun ni festis la 15-an de septembro...

Pri nia historio oni povas legi mian novelon “Historio de amo” en novelkolekto “El ombro”; kaj “de alia flanko” ĉio estas priskribita en revuo “La Karavelo”, n-ro 009, paĝoj 13-15.
vmel: (Default)
25-31 июля побывал в Киеве в гостях у дочери Нийи [livejournal.com profile] early_wind, наконец увидел внука.
25-31-an de julio mi estis en Kievo gaste ĉe mia filino Nija [livejournal.com profile] early_wind, finfine ekvidis la nepon.

Меня тут недавно спрашивали: «Ты, наверное, себя дедом еще не ощущаешь?» Я тут же вспомнил любимую фразу нашего подполковника с военной кафедры: «Не помацаю – не повірю!» Отже, помацав... ;)
Oni min demandis antaŭnelonge: “Vi, probable, ankoraŭ ne sentas vin avo?” Kaj mi tuj rememoris ŝatatan frazon de nia instruisto pri milit-aferoj, ukrainlingve: “(Se mi) ne palpos, (do) ne kredos!” Do jen, mi palpis... ;)

Ромка вовсю бегает, а словарный запас пока минимальный – «мама», «би-би» (машина и вообще всё что ездит), «бабах» (всё что падает) и ещё пара словечек, которые и не запишешь буквами. Но всё понимает: когда родители говорили, что надо кому-то там позвонить, надо найти телефон (записанный там-то) – Ромка тут же принёс папе из другой комнаты его мобильник.
Romĉjo vigle kuradas, sed lia vortpriovizo estas dume magra, nur kelkaj vortoj distingeblas. Tamen, li ĉion komprenas: kiam la gepatroj interparolis pri tio, ke necesas telefoni al certa persono, necesas trovi la telefonon (en ordinara parolo ruse kaj ukraine “telefono” signifas ankaŭ “telefonnumero”) – Romĉjo tuj alportis al la patro ties poŝtelefonon.

Ездили на дачу к родителям Тараса (мужа Нийи). Замечательные люди. Украинское гостеприимство впечатляет даже больше, чем сибирское. Разумеется, сало (сакральный символ, можно сказать!); давно забытое в России грузинское вино и множество домашних вкусностей.
Душевно пообщались. Я даже старался говорить по-украински, надеюсь – впечатлил. Ага, «сват приехал из самой Москвы». «Москаль», выучивший украинский язык по собственной инициативе, причём даже без реальной необходимости (никогда не жил в украиноязычной среде больше пары недель) – наверное, редкое явление. Чувствуется, что этого они не ожидали...
Ni kune vizitis la somerdomon de la boparencoj. Ukraina gastamo vere eminentas. Multaj hejme preparitaj bongustaĵoj, kartvela vino (delonge forgesita en Rusio pro politikaj kaŭzoj) kaj certe lardo kiel simbolo de gastamo...
Estas tre bonkoraj homoj. Por komplezi, mi eĉ strebis paroli kun ili ukraine, espereble – impresis. Videble, ili ne atendis tion. Evidente, ruso, proprainiciate lerninta la ukrainan lingvon, eĉ sen reala neceso – estas malofta fenomeno...

25 июля, по случаю Дня Эсперанто (годовщина выхода первого учебника в 1887 году) на Крещатике прошёл информационный пикет за эсперанто. Я был рад увидеть старых друзей: вот мы с Михаилом Линецким.
25-an de julio, okaze de la Tago de Esperanto (datreveno de la Unua Libro) en la urbocentro okazis agitado por E-o: granda plakato, tablo kun libroj kaj revuoj en kaj pri Esperanto... Mi ĝojis vidi la malnovajn amikojn: jen estas mi kun Mikaelo Lineckij.

Будущим летом Международный Молодёжный Эсперанто-конгресс пройдёт под Киевом, как раз поблизости от их дачи. Поедем с Ирой обязательно, а после конгресса, будем надеяться, останемся погостить. Авось и Нийя хоть на денёк на конгресс выберется...
Venontjare IJK okazos apud Kievo, ĝuste apud la somerdomo de la boparencoj. Ni nepre partoprenos, kaj post la kongreso, espereble, restos por gasti. Eble ankaŭ Nija povos viziti la kongreson almenaŭ por unu tago...

Побывали с Нийей в музее воды. Очень интересно, своеобразно и заставляет задуматься. С фотографиями не заладилось, пару фоток и небольшое видео оттуда можно увидеть здесь.
Mi kun Nija (kaj dormanta Romĉjo) vizitis muzeon de akvo. Vere interese kaj pensige. Fotoj ne sukcesis, du fotojn kaj negrandan videon el la muzeo eblas vidi ĉi tie.

Сам город произвёл прекрасное впечатление. Я не был здесь 14 лет, в последнее время слышал много негативного – в реальности всё вовсе не так плохо. Люди спокойные и доброжелательные (особенно в сравнении с Москвой), автомобильных пробок почти нет (опять же, в сравнении), транспорт работает отлично. Увы, от трамвая остались рожки да ножки, а метро строится слишком медленно, но автобусы и троллейбусы в полном порядке. Киевские маршрутки, в отличие от московских, вполне можно считать общественным транспортом: они комфортабельны, предсказуемы, а главное – безопасны. Тарифы ниже московских в 4 раза.
На Крещатике, прямо под Майданом Незалежности – подземный торговый центр «Глобус», через дорогу – ещё один с тем же названием. Так что если вам потребуется другой глобус – то вам сюда. Да, про глобус Украины я тоже вспомнил...
Овощи-фрукты на базаре в разы дешевле, чем в Москве, промышленно обработанные продукты в магазинах стоят примерно как у нас.
Национальных и языковых проблем не заметил.
La urbo mem impresas bonege. Mi ne vizitis ĝin dum 14 jaroj, lastatempe aŭdis plurajn negativaĵojn – sed reale ĉio tute bonas. La homoj estas trankvilaj kaj bonkoraj (precipe kompare kun Moskvo), aŭtoŝtopiĝoj preskaŭ ne estas (same – kompare), urba trafiko funkcias akurate. Ve, restis nur malmultaj tramoj, metroo estas konstruata tro malrapide, sed busoj kaj trolebusoj enordas. Privataj busetoj en Kievo (malkiel en Moskvo) same konsidereblas kiel trafikspeco: ili estas komfortaj, prognozeblaj, kaj plej grave – sekuraj. La prezoj estas kvaronaj de la moskvaj.
En la urbocentro, rekte sub la Placo de Sendependeco, situas subtera vendocentro “Globus”, proksime troviĝas alia samspeca kaj samnoma. Do se vi, kiel en certaj anekdotoj, bezonos alternativan globusonglobuson de Ukrainio – venu.
Fruktoj-legomoj en bazaro kostas kelkoble malpli ol en Moskvo, industrie preparitaj manĝaĵoj – proksimume samtiom.
Naciajn kaj lingvajn problemojn mi ne rimarkis.
vmel: (Default)
Альфред Нобель был не только изобретателем динамита и учредителем знаменитых премий, но и талантливым писателем. Великий человек – велик во всём.

27 мая в Москве в художественном салоне «Классики XXI века» (Страстной бульвар, 8) состоялась презентация книги Альфреда Нобеля «Немезида», изданной параллельно на эсперанто и русском языке. Это – трагедия в 4 действиях, события происходят в Италии XVI века. Пьеса была напечатана вскоре после смерти А.Нобеля всего в 100 экз., но весь тираж был уничтожен по требованию его родственников – вероятно из-за крайне антикатолической направленности произведения. Через 100 лет был случайно найден сохранившийся экземпляр.
Со шведского языка на эсперанто пьесу перевёл известный литератор Гуннар Гэлльмо, параллельно на шведском и эсперанто книга была издана в Стокгольме в 2003 году. Сейчас с эсперанто на русский язык её перевёл Николай Крюков. Книга прекрасно оформлена, тираж 3000 экз. (возможна допечатка в случае успешной продажи). Таким тиражом книги на эсперанто у нас не выходили с советских времён. Надеюсь, хотя бы некоторые из русских читателей задумаются и заинтересуются...
Пьеса переводилась со шведского языка только на эсперанто; с эсперанто была переведена, помимо русского, также на словацкий язык, вроде бы готовится постановка в Братиславе...

На презентации выступили переводчик и редактор книги, представители центра «Нобелистика». Присутствовал культурный атташе посольства Швеции. По просьбе Н.Крюкова я рассказал о языке эсперанто и литературе на нём, о преимуществах его использования при художественных переводах.
К сожалению, из эсперантистов на презентации были лишь мы с Ириной. Многие в этот день уезжали в Петербург на очередной конгресс, и вероятно, из-за этого не смогли прийти. Они много потеряли... Но книгу, в любом случае, можно и нужно приобрести.

Alfred Nobel estis ne nur inventinto de dinamito kaj fondinto de la plej famaj premioj, sed ankaŭ talenta verkisto. Eminenta homo – eminentas ĉiel.

27-an de majo en Moskvo, en arta salono “Klasikuloj de XXI jarcento” estis prezentita la libro de Alfred Nobel “Nemeza”, eldonita paralele en Esperanto kaj en la rusa. Tio estas tragedio en 4 aktoj, la eventoj okazas en Italio en XVI jc. La verko estis presita baldaŭ post la morto de A.Nobel nur 100-ekzemplere, sed la tuta stoko estis neniigita laŭ postulo de la parencoj – probable pro ĝia akra kontraŭkatolikeco. Post cent jaroj estis hazarde retrovita unu ekzemplero.
El la sveda al Esperanto la teatraĵon tradukis Gunnar Gällmo, paralele en la sveda kaj Esperanto la libro aperis en Stokholmo en 2003. Nun el Esperanto al la rusa tradukis Nikolaj Krjukov. La libro estas vere belaspekta, la eldonkvanto estas 3000 ekz. (kaze de sukcesa vendo oni promesas produkti pli). Tioman eldonkvanton Esperanto-libroj ĉi tie ne havis ekde sovetia tempo. Espereble, almenaŭ parto de rusaj legantoj enpensiĝos kaj ekinteresiĝos pri nia lingvo.
La tragedio estis tradukita el la sveda nur al Esperanto; el Esperanto, krom la rusa, ankaŭ en la slovakan – onidire preparatas surscenigo en Bratislavo...

Dum la prezentado elpaŝis la tradukinto, la redaktoro, anoj de la internacia centro “Nobelistiko”. Ĉeestis kultura ataŝeo el la sveda ambasadejo. Laŭ peto de N.Krjukov mi rakontis pri Esperanto kaj ties literaturo, pri avantaĝoj de Esperanto por beletraj tradukoj.
Bedaŭrinde, el Esperanto-aktivuloj ĉeestis nur mi kaj Irina. Multaj tiutage estis forveturontaj en Peterburgon por vica REK, do eble tial ne sukcesis veni. Ili multon perdis... Sed la libro, ĉiakaze, estas akirebla kaj akirenda.
vmel: (Default)
Год назад я прекратил играть в ЧГК (подробности – в записях за февраль 2009, под тэгом “merdo”) и возвращаться не планировал. Однако не так давно мне позвонил Павел Малышев, за которого я иногда раньше играл, и предложил сыграть за него «Х-й Чемпионат России» (это официальное название, по поводу которого уже было немало шуток). Поскольку он заверил, что формальных препятствий для моего участия нет, я согласился: хотелось проверить, насколько я сохранил игровые навыки. Однако возникли препятствия неформальные: люди из того же круга, которые год назад стремились любой ценой уничтожить команду «Неспроста», пообещали Павлу в случае моего участия большой скандал с возможным рукоприкладством. Паша предпочёл не рисковать. Я на него не в обиде: когда у команды есть спонсор, скандалов лучше избегать, во избежание прекращения финансирования.
Мне посчастливилось сыграть чемпионат за команду «Дорогой Леонид Ильич» из Новороссийска. Её капитан Мустафа Умеров [livejournal.com profile] abu_dli – человек справедливый, смелый, добрый, остроумный (читайте его ЖЖ – убедитесь сами) и горячо любящий ЧГК. В прошлом году команда заняла 33-е место. В этом году нам удалось поделить 10-12 места. Играть было приятно, общаться с новыми друзьями – не менее приятно. Я рад, что смог быть им полезен.
Читайте отчёт Мустафы о чемпионате: http://abu-dli.livejournal.com/16716.html
Надеюсь еще не раз поиграть в этой замечательной команде.

Antaŭ unu jaro mi ĉesis partopreni la ludon “Kio?Kie?Kiam?” – ĉar certaj homoj, kies lud-nivelo draste sinkas, strebis ajnapreze, per malhonestaj, eĉ krimaj rimedoj neniigi la fortan rivalon – mian teamon “Nesprosta”. (Detaloj legeblas ruslingve, vidu ĉi tie enskribojn de februaro 2009, rubriko “merdo”). Mi ne planis reveni, tamen la kapitano de teamo, kie mi iam ludis sporade, vokis min por la 10-a Ĉampionado de Rusio. Mi konsentis – li certigis min, ke formalaj obstakloj por mia partopreno ne estas. Sed aperis obstakloj neformalaj: la samaj aĉuloj minacis per granda skandalo kaj eĉ apliko de perforto. Li retiriĝis – mi ne riproĉas lin: havante sponzoron, oni devas esti singarda.
Al mi bonŝancis partopreni la Ĉampionadon en la teamo el Novorossijsk, ties kapitano Mustafa Umerov estas homo justa, kuraĝa, bonkora, sprita, ĉiakaze inda, kaj – arda adepto de honestaj intelektaj ludoj. Pasintjare lia teamo okupis la 33-an lokon, nun ni dividis la 10-12-an. Ludi estis tre agrable, kontakti novajn geamikojn – eĉ pli agrable. Mi ĝojas, ke mia lud-kontribuo utilis, kaj mi esperas plu ludi en tiu bonega teamo.
Page generated Oct. 19th, 2017 02:13 pm
Powered by Dreamwidth Studios