vmel: (Default)
Вчера исполнилось 125 лет со дня выхода первого учебника международного языка, впоследствии названного (по псевдониму автора) эсперанто.
Всех причастных - с праздником!
Непричастным настоятельно рекомендую прочесть вот эту запись:
http://mevamevo.livejournal.com/220413.html
(перепостов я не делаю принципиально, поэтому даю лишь ссылку).
Вопросы можно задавать Павлу там, а можно и мне здесь.

Samideanoj, gratulojn okaze de la 125-jariĝo! (iom malfrue, sed kio estas unu tago kompare kun monda historio?..)
vmel: (Default)
На календаре снова 15 декабря, день рождения Заменгофа (надеюсь, моим знакомым уже не требуются пояснения, кто это такой), а значит – повод ещё раз напомнить публике об эсперанто.
Неделю назад ИТАР-ТАСС опубликовало статью Раджаба Мамедова «Под знаком зелёной звезды» (читать). Название не сказать чтобы оригинальное – я видел штук пять брошюр и статей, называющихся точно так же, Яндекс находит 1347 страниц с этой фразой в минимальных вариациях, ну да не об этом речь.
Такие статьи важны для просвещения широкой публики, ну а опытные эсперантисты их обычно читают на предмет поиска ляпов. Эта статься наших ожиданий не обманула.
Александр Корженков [livejournal.com profile] sezonoj, автор монографии о Заменгофе, переведённой на несколько языков, заметил сразу три ляпа в одной первой фразе:
– в польском городе Белосток Гродненской губернии Российской империи (тогда он был российским по административному положению и еврейским по населению);

– в семье преподавателя реального училища (в то время его отец нигде не преподавал, а в реальном училище он стал работать лишь в середине 1870-х гг. в Варшаве, в Белостоке же он преподавал в еврейском казённом училище и в своей школе для еврейских девочек);

– родился Людовик Заменгоф (Людовиком он станет лет через тридцать после этого).

Далее:
– его однокашники с удовольствием общались на нём, часто ставя в тупик преподавателей иностранных языков.

– Кстати, к концу жизни он говорил на 20 языках. (Откуда такие сведения?)

Корженков даже не смог дочитать статью до конца. Другие коллеги пишут: «Прекрасная популярно-историческая статья, только небольшое исправление: Клара Зильберник не варшавянка, а из Ковно (Литва). (...) Ну, и Троцкий не был энтузиастом эсперанто. И в Красной армии эсперанто массово не изучался. Так, кое-где. Легенды, легенды...»
Ну и соврешенно шикарная фраза, уже безотносительно фактов:
«Однако страсть к лингвистике была бесцеремонно прервана который и вынудил Людовика стать по 1885 год он изучал медицину в Москве затем работал окулистом в Польше и Литве.»

Велик могучем русский языка!

Но меня умилило не (только) это.
Обратите внимание на картинку в начале статьи – эсперантский значок, зелёная звёздочка крупным планом. Мне она сразу показалась очень знакомой. И действительно.
4 года назад наша университетская многотиражка опубликовала интервью со мной (читать). Интервью брала студентка факультета журналистики, еще не заражённая профессиональным журнализмом, так что она старалась, и получилось хорошо, без ляпов. Для публикации меня сфотографировали – целиком и «по частям». Посмотрите на третью картинку. Этот пиджак и эта звёздочка и сейчас на мне. Разумеется, о происхождении картинки ИТАР-ТАСС ни словом не упоминает.

И как тут не вспомнить знаменитое стихотворение эсперанто-классика Дьюлы Баги «Estas mi esperantisto» (Я – эсперантист): “Verda stelo sur la brusto // iom palas pro la rusto...” (зелёная звезда на груди / несколько поблёкла от ржавчины...)

Всех причастных – с праздником, днём Заменгофа, днём эсперанто-книги!

Zamenhof-tago estas bona preteksto por refoje atentigi la mondon pri Esperanto. Antaŭ unu semajno la ĉefa rusia novaĵ-agentejo ITAR-TASS aperigis artikolon de iu Raĝab Mamedov “Sub la signo de verda stelo” (mi iam vidis eble kvin diversajn libretojn kaj aliajn publikaĵojn kun la sama titolo...). (Jen, rigardu/legu).
Tiaspecaj artikoloj ja utilas por klerigo de vasta publiko, sed spertaj e-istoj ilin kutime legas por trovi fuŝojn. Ankaŭ ĉi-foje fuŝoj abundas. Aleksander Korĵenkov, la redaktoro de “La Ondo de Esperanto” kaj la aŭtoro de bonega libro pri Zamenhof, jam tradukita al kelkaj lingvoj, trovis tri fuŝojn jam en la unua frazo: Bjalistoko estas nomita “pola urbo” (dum reale en 1859 ĝi estis rusia laŭ administrado kaj hebrea laŭ loĝantaro), “naskiĝis Ludoviko Zamenhof” (reale oni eknomis Lazaron “Ludoviko” nur kiam li iĝis internacie konata, do post 30 jaroj), malkorekte estas menciita ankaŭ la ofico de Marko Zamenhof. Plue sekvas fantaziaĵoj, ke samlernejanoj de Z “plezure interparoladis en la inventita lingvo, ofte perpleksigante instruistojn de fremdlingvoj” kaj ke fine de la vivo Zamenhof parolis en 20 lingvoj.
Korĵenkov eĉ ne finlegis la artikolon, aliaj kolegoj indikis pliajn fuŝojn (pri deveno de Klara Zilbernik, pri “amasa” lernado de Esperanto en Ruĝa Armeo k.a.). Unu frazo estas simple tiom fuŝa gramatike, ke ĝin ne eblas korekte kompreni.

Tamen min logis ne (nur) tio.
Atentu la bildon komence de la artikolo: verdstelan insignon. Ĝi tuj ŝajnis al mi suspektinde konata. Kaj vere.
Antaŭ 4 jaroj en nia universitata gazeto aperis intervjuo kun mi (rigardu/legu). Tie fuŝoj ne estis – ĉar min intervjuis studentino de la fakultato pri ĵurnalistiko, ankoraŭ ne infektita per profesia ĵurnalista cinikismo kaj neglektemo. Do ŝi diligentis kaj sukcesis. Por la artikolo oni min fotis – plene kaj parte. Atentu la trian bildeton... Mi ankaŭ nun surhavas tiun jakon kaj tiun insignon. Certe, pri la deveno de la bildo la respektinda novaĵ-agentejo ne mencias.

Nu, kial ne rememori la faman klasikaĵon de Baghy, parkere konatan de ni ĉiuj? “Verda stelo sur la brusto // iom palas pro la rusto...” (vi ja scias, ke ĝi estas ironie-sarkasma, sed por neinicitaj ruslingvanoj ĉi-supre mi intence iom transmetis la “akcentojn”...)

Al ĉiuj samideanoj – gratulojn okaze de Zamenhof-Tago, la Tago de Esperanto-libro!

Дополнение / Ĝisdatigo:
Очень хорошая статья на ту же тему появилась на официальном сайте председательства Польши в ЕС - на польском, немецком, французском и английском языках (выбор языка - в верхнем правом углу; внизу страницы - версия на эсперанто).
Tre bona artikolo tiutema aperis en la oficiala ttt-ejo de Pola Prezidanteco en EU - en la pola, germana, franca kaj angla lingvoj (lingvo-selekto - en la supra dekstra angulo; sube troviĝas Esperanto-versio).
http://pl2011.eu/content/152-rocznica-urodzin-ludwika-zamenhofa
vmel: (Default)
Люди, далёкие от эсперанто, само слово «эсперанто» чаще используют в переносном смысле (вспомогательное средство для взаимопонимания), нередко – с негативной окраской (искусственное, слишком упрощённое и т.п.). Впрочем, иногда встречается и вполне достойное (и забавное) переносное употребление.
В газете «Московский Комсомолец» за 19.06.2007 появилась реклама французского вина из серии Chateau (наверное, не следует здесь упоминать конкретную марку). Фрагмент – перед вами. Слово VIN здесь, очевидно, французское – для эсперанто следовало бы добавить апостроф. С другой стороны, слово Esperanto по-французски пишется с надстрочным знаком.
А сама идея замечательная: подвыпившие люди прекрасно понимают друг друга (или им так кажется)...

Так что – за эсперанто и за ваше здоровье!

Дополнение: Очевидно, это целая рекламная кампания. 26.06.2007 в той же газете появилась реклама другого вина (испанского), с той же картинкой в других цветах.

Так что выпьем по второй! За объединение и взаимопонимание людей во всём мире. С помощью того, что кому больше нравится...Neesperantistoj kutime uzas la vorton “Esperanto” en figura senco (helpa interkomprenilo), ofte – kun negativa nuanco (atrefarita, tro simpligita ks.). Tamen, iam troveblas ankaŭ tute deca (kaj amuza) figura vortuzo.
En la tagĵurnalo “Moskovskij Komsomolec” (ruslingva) 19.06.2007 aperis reklamo de franca vino el la serio Chateau (probable, ne decas ĉi tie mencii konkretan markon). La fragmenton vi vidas. La vorto VIN estas evidente franca – alikaze necesus aldoni apostrofon. Aliflanke, la vorto Esperanto franclingve estas skribata kun supersigno. Ruslingva linio signifas: “Nin komprenas tuta mondo”.
Kaj mem la ideo estas brila: drinkintaj homoj bonege komprenas unu la alian (aŭ al ili tiel ŝajnas)...

Do – per Esperanto por mondpaco je via sano!

Ĝisdatigo: Evidente, tio estas tuta reklamkampanjo. 26.06.2007 en la sama ĵurnalo aperis reklamo de alia vino (hispana), kun la sama bildeto en aliaj koloroj.

Ni ripetu la toston! Por unuiĝo kaj interkompreniĝo de homoj en la tuta mondo! Pere de tio, kion oni preferas...
vmel: (Default)
Вместо эпиграфа и предисловия – бородатый анекдот.
– Миколо, а ти чув, як ці кляті москалі називають наше пиво?
– Як?
– «Пі-іво»!
– Ой, повбивав би!


Вчера в очередном туре чемпионата Москвы по «Что?Где?Когда?» был задан вопрос
(на столы раздаётся картинка):

Согласно Плавту, ЕГО использовали на празднествах в честь богини земледелия Цереры, поэтому в современном испанском языке ЕГО называют cerveza. Переведите одним словом на русский словосочетание cerveza inglesa.

Ответ. Эль.
Комментарий. От имени богини происходит современное название пива в испанском языке – cerveza. А «английское пиво» – это эль. На картинке мы вам раздали символ английского фунта – стилизованное изображение буквы L (эль/ эл), первой в слове libra – римская единица веса, соответствующая фунту.

Нормальный вопрос, хоть и очень простой. Но в пакете из 18 вопросов испанский язык так или иначе фигурировал в 4, а правильным ответом на последний вопрос было именно испанское слово cerveza.
Вот и захотелось пофантазировать, как русско-украинский анекдот мог бы звучать по-испански... На всякий случай напомню: «el» в испанском – определённый артикль мужского рода, а слово cerveza относится к женскому. Благодарю Gonçalo Neves за перевод.

– ¿Miguel, sabes cómo llaman los malditos ingleses a nuestra cerveza?
– ¿Cómo?
– El.
– ¿El qué?
– Nada más que «el».
– ¡Los voy a matar!


En ĉiu lingvo ekzistas anekdotoj por moki alilingvanojn. Ne decas provoki internacian malamon, tamen en Rusio estas vaste konata la anekdoto pri kvazaŭa dialogo de ukrainoj:
“Nikolao, ĉu vi aŭdis, kiel tiuj damnitaj moskvanoj* nomas nian bieron?” Tiu ne scias, la unua ulo karikature prononcas rusan vorton “pivo”, kvazaŭ ĝi estus kripligita ukraina, kaj Nikolao konkludas: “Oj, mi ilin mortigus!”
* per tiu esprimo naciismaj ukrainoj tradicie nomas rusojn en anekdotoj
La anekdoto estas banala kaj stulta, tamen mi rememoris ĝin hieraŭ dum vica turniro de la intelekta ludo “KioKieKiam”.
Estis disdonita la bildo (vidu supre) kaj sonis la demando:
Laŭ Plavt, oni uzis ĜIN en festoj honore al la diino de terkulturo Cerera, tial en la nuna hispana lingvo ĜI nomiĝas “cerveza”. Traduku per unu vorto la vortkombinon “cerveza inglesa”.

Respondo: “El”.
Komento: de la diina nomo devenas la hispana vorto por biero: cerveza. Kaj “angla biero” estas “el”. Sur la bildo vi vidas simbolon de angla pundo – manskribitan literon L, unuan en la vorto “libra” (romia pez-unuo, konforma al pundo).

Normala demando, kvankam tre simpla. Tamen en la kompleto de 18 demandoj la hispana lingvo iel rolis en la 4, kaj korekta respondo al la lasta demando estis la vorto “cerveza”.
Do mi ekvolis fantazii, imagi kiel la rus-ukraina anekdoto sonus en la hispana... Por ajna okazo mi rememorigas: «el» en la hispana estas difina artikolo por vira genro, kaj la vorto “cerveza” estas ingenra. Dankon al Gonçalo Neves pro la traduko.

– ¿Miguel, sabes cómo llaman los malditos ingleses a nuestra cerveza?
– ¿Cómo?
– El.
– ¿El qué?
– Nada más que «el».
– ¡Los voy a matar!
vmel: (Default)
Как известно, в некоторых западных странах некоторые люди увлечены "политкорректностью", искореняют "сексизм" и т.п. везде, где им мерещится.
Вчера немецкий коллега сообщил, не могу не поделиться:
кто-то предложил политкорректный синоним для слова Mitglied, если речь о женщине: Ohneglied.
Предложение почему-то не приняли...

(знающие немецкий хоть немного - сразу поймут, остальных приглашаю заглянуть в словарь, не пожалейте пару минут. Ничего сложного...)

Kiel oni scias, en iuj okcidentaj landoj iuj homoj tro vervas pri "politika korekteco", forigas "seksismon" kie ili ĝin ŝajne vidas.
Hieraŭ germana kolego skribis, mi ne povas ne plusendi:

>> (Iu iam rakontis al mi, ke unufoje estis
>> proponita ina formo por la germana "ano" = "Mitglied", kiel
>> "Ohneglied", sed ĝi ne estis akceptita.

(kiu scias la germanan eĉ iomete - tiu tuj komprenos, la ceteraj bonvolu rigardi en vortaro, ne domaĝu minuton. Nenio komplika...)
vmel: (Default)
Есть такой конкурс для проверки памяти. Человек должен повторять за ведущим удлиняющиеся фразы. N-я фраза состоит из N слов, первое из них – числительное N, все остальные начинаются на ту же букву. Примерно так:
В(едущий): - Осёл.
И(спытуемый): - Осёл.
В. - Два дикобраза.
И. - Осёл, два дикобраза.
В. - Три тупых тапира.
И. - Осёл, два дикобраза, три тупых тапира.
В. - Четыре черепахи чистили чеснок.
И. - Осёл, два дикобраза, три тупых тапира, четыре черепахи чистили чеснок.

И так далее, пока не сбился. Здесь рассказано о применении этого конкурса.

Вот я и подумал... ну, вы правильно догадались – сделать то же самое для эсперанто.
Что получилось – смотрите ниже. И пользуйтесь.

Ekzistas tia (ruslingva) konkurso por testi homan memoron. La homo devas ripeti post la gvidanto la frazojn ĉiam plilongiĝantajn. La N-a frazo konsistas el N vortoj, la unua el tiuj vortoj estas mem la numeralo N, ĉiuj ceteraj komenciĝas de la sama litero. Ĉi-supre vi vidas (kursive) la unuajn kvar frazojn en la rusa lingvo kaj la modelon de uzo. Oni daŭrigu ĝis eraro kaj poste komparu la ciferojn atingitajn de diversaj personoj. Estas sufiĉe interesa kaj amuza konkurso, ĉi tie estas ruslingva rakonto pri ĝia apliko.

Do jen, mi decidis... nu jes, vi korekte divenis – fari la samon por Esperanto.
Jen kio rezultiĝis:

Urso.
Du delfenoj.
Tri tristaj tigroj.
Kvar kriplaj kantantaj krokodiloj.
Kvin kurbaj kastoroj kun korboj.
Ses siblaj susuraj senpiedaj saĝaj serpentoj.
Sep senvostaj simioj, saltantaj super serena saliko.
Ok oldaj oblongaj oranĝkoloraj oktopodoj, onde oscilantaj oceane.
Naŭ nigraj nematuraj naivaj nervozaj najtingaloj, ne necesaj nokte.
Dek dikaj damaĝitaj dancantaj deprimitaj dazipoj, digne descendantaj de deklivo.


Supozeble, pli longajn frazojn oni ne bezonas (kvankam ruse mi iam senprobleme atingis la rezulton 14 kaj pretis daŭrigi, sed la taskoj finiĝis). En Esperanto memorfiksi tion pli malfacilas, pro sameco de komencliteroj por 4 kaj 5, ankaŭ por 6 kaj 7.
Uzu laŭplaĉe!
vmel: (Default)
Когда я подробно рассказываю об эсперанто новому человеку, почти всегда звучит вопрос: “А есть ли в эсперанто матерные ругательства?” (Ну, если учесть, насколько важен этот лексический пласт в русском языке – неудивительно...) Я уже устал отвечать, что да, есть, упоминать мой перевод «Луки Мудищева» ( http://www.esperanto-mv.pp.ru/Melnikov/Kojonov.html ).
Иногда надоедает много раз повторять один и тот же ответ, возникает желание человека послать...
Уже давно в сети появился «официальный сайт символического направления»: http://lleo.aha.ru/na/index.shtml (NB: я не заставляю вас переходить по этой ссылке, вы можете просто полюбопытствовать – что там находится. Лексика присутствует – собственно, именно ради неё сайт и создан.)
Впоследствии добавились украинская, белорусская, латышская, эстонская, англоамериканская и другие версии (выбираются из меню). Эсперанто – полноценный живой язык, заслуживает быть представленным. Я связался с автором проекта Л.Кагановым. И теперь можно при желании послать нежелательного человека прямо на эсперанто: http://lleo.aha.ru/na/eo/index.shtml . Кстати, к списку обычных возможных причин для посылания добавились несколько специфических, характерных именно для эсперантистов.
Пользуйтесь.

Дополнение от 2011 г.: Адрес сайта изменился, сейчас на русском: http://natribu.org , на эсперанто http://natribu.org/eo

Kiam mi pli-malpli detale rakontas pri Esperanto al iu nova homo, preskaŭ ĉiam sonas la demando: “Sed, ĉu en Esperanto ekzistas maldecaj sakroj?” (Nu, se konsideri, kiom gravas tiu leksika tavolo por la rusa lingvo – do ne mirinde...) Mi jam laciĝis respondi, ke jes, ekzistas, eĉ mencii pri mia traduko de fama rusa maldeca poemo “Kojonov Luĉjo” (http://www.esperanto-mv.pp.ru/Melnikov/Kojonov.html ).
Iam tedas multfoje ripeti la saman respondon, kaj aperas deziro direkti la homon...
Jam delonge en la reto aperis ruslingva “retpaĝo de la simbola direktigo”: http://lleo.aha.ru/na/index.shtml (NB: mi ne devigas vin viziti tiun paĝon, simple vi povas proprainiciate rigardi, kio tie troveblas!)
Poste aldoniĝis versioj ukraina, belorusa, latva, estona, usonangla kaj aliaj (ĉiuj elekteblaj el la menuo). Esperanto estas plenvalora viva lingvo, do certe devas esti reprezentita. Mi kontaktis la projekt-aŭtoron L.Kaganov. Do nun vi jam povas laŭplaĉe direkti malŝatatan personon rekte en Esperanto: http://lleo.aha.ru/na/eo/index.shtml . Atentu: al ĝeneralaj kaŭzoj de la direktigo aldoniĝis kelkaj specife Esperantaj. Bedaŭrinde ni ne sukcesis konvinki la aŭtoron aldoni plian punkton al la listo de direktigo-kaŭzoj: "Vi estas Nikolao Griŝin".
Uzu laŭbezone.

Ĝisdatigo 2011: La adreso de la retpaĝo ŝanĝiĝis, la aktuala estas: http://natribu.org/eo
vmel: (Default)
"Ho mia kor'!" Л.Заменгофа - одно из первых и, пожалуй, самое известное стихотворение, написанное на эсперанто. Практически любой эсперантист знает его наизусть:

L.L.Zamenhof
Ho mia kor’! Ne batu maltrankvile,
el mia brusto nun ne saltu for!
Jam teni min ne povas mi facile,
Ho mia kor’!
Ho mia kor’! Post longa laborado
ĉu mi ne venkos en decida hor’?
Sufiĉe! Trankviliĝu de l’ batado,
Ho mia kor’!

Разумеется, за почти 120 лет его много раз переводили на национальные языки. Мне трудно судить о других языках, но, на мой взгляд, адекватный перевод на русский невозможен в принципе - поскольку по-русски невозможно подобрать эквивалент ключевой фразе, вынесенной в заглавие. Дословное "О моё сердце!" не укладывается в размер. И вот переводчики ищут варианты.

Sekvas dek tradukoj de "Ho mia kor'" al la rusa kaj belorusa lingvo, tre diversnivelaj.

Читать переводы - Legu la tradukojn )

Когда-то я сочинил одностишие, в подражание В.Вишневскому:

Ho mia kor’!.. Sed kio pri la cerbo?..

что можно примерно перевести как:
О моё сердце!.. Ну а как быть с мозгом?..
vmel: (Default)
Эсперанто - не единственное моё увлечение.
Есть ещё интеллектуальные игры - "Что?Где?Когда?" и прочее аналогичное.
А играет во всё это прелюбопытнейшее (во всех смыслах) сообщество людей - "знатоки" (по другим источникам - "знаточьё поганое").
Все они обладают чувством юмора (хотя иногда и весьма специфическим), а многие - и литературным талантом. Вот и сочиняют о себе и собратьях всякое разное. Многое появлялось в Интернете и даже в печати, но многое было по требованию главных героев из Интернета удалено.
Слишком уж неполиткорректна значительная часть этих сочинений (хотя нецензурных слов там нет, проверено).
А я всё это потихоньку собираю и редактирую...

В общем, можете самостоятельно скачать из
http://groups.yahoo.com/group/obzor/files/
файл Terrarium.zip

Возможно, для этого вам надо будет сначала подписаться на лист "обзор" на
http://groups.yahoo.com/group/obzor/
- неважно, потом можете тут же отписаться.
[obzor] можно заменить на [mubk], там тоже есть.

В случае серьёзных технических проблем - обращайтесь лично, пришлю. Объём файла - 833 кб.

Террариум постоянно пополняется. Добавлено большое количество комментариев - поскольку новым поколениям многое может быть непонятно. Последняя версия - от 20 июня 2005.

Приятного чтения!
vmel: (Default)
Опытные преподаватели эсперанто всегда рекомендуют не пользоваться словарём до окончания курсов. Обычно в заданиях к каждому уроку используются слова недавно изученные. Даже если кажется, что слово незнакомо - достаточно чуть-чуть подумать, и его можно образовать из известных частей (на это нередко и рассчитано задание, а возможности словообразования в эсперанто практически безграничны).
Но ведь для этого надо думать... а многим лень.

Ветераны преподавания помнят историю, как учащийся должен был перевести слово "пропала" (в смысле - исчезла). Вместо того чтобы взять недавно изученное aperi и приставить mal-, человек просто посмотрел в словарь.
Нашёл: "про'пасть - abismo". Даже на знак ударения не посмотрел.
И написал: abismis.
То есть, наверное, как сквозь землю провалилась... ;-))

-----------------------------------------------------------------

С другой стороны, в эсперанто множество слов, понятных без перевода - поскольку те же корни есть во многих европейских языках. Но тут тоже нельзя полностью расслабляться: бывают чередования согласных и т.п., так что не всегда слово удаётся опознать в первую секунду.

Кто изучал эсперанто по учебнику Б.Г.Колкера или на заочных курсах "Копсо" - должны помнить первый урок, где предлагается перевести словосочетания, опираясь на сходство эсперантских и русских слов и самый минимум сведений о грамматике. Обычно затруднений не возникает, но... Среди прочих есть там слова "heroa karaktero" (для тех, кто в тяжёлом танке - "геройский характер").
Так вот, эти слова ученики переводили по-разному.
Кто-то - "господский характер" (ну, это понятно - немецкий учили в школе).
Были варианты - "нервный" и "неровный" характер.

А очень многие - как, э-э-э, плохой характер. Ну то есть, совсем плохой...
Page generated Sep. 21st, 2017 06:53 am
Powered by Dreamwidth Studios