Oct. 13th, 2010

vmel: (Default)
Karaj geamikoj!
Inter la 14 kaj 25 de oktobro okazos tutrusia censo. BONVOLU MENCII ESPERANTON DUM LA RESPONDADO!

En la enketilo ekzistas punkto 9.2 - lingvoposedado, kaj tie vi rajtas mencii ION AJN. Tio signifas ke enketisto _devos_ enskribi tion, kion vi diktos. Do en unu el tri malplenaj linioj enskribu Esperanton, se vi efektive posedas ĝin. Samtempe mi proponas ne mencii esperantistecon kiel naciecon, sed ke ĉiu indiku sian veran naciecon laŭ sia memdifino.

Poste ĉiuj rezultoj estos atingeblaj en la retejo de "Rosstat", kaj kiam la rezultoj pretos, ni klopodos laŭeble plej rapide informiĝi, kiom da esperanto-parolantoj ekzistas en la lando.

Krome mi petas disvastigi ĉi tiun alvokon ĉie, kie vi povos, ankaŭ ruslingve (ruslingva teksto sekvos ĉi-sube).


Grigorij Arosev,
prezidanto de REU

=============================================================================

Дорогие друзья!
С 14 по 25 октября в России пройдёт перепись населения. ПРОШУ УПОМЯНУТЬ ЭСПЕРАНТО ВО ВРЕМЯ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ!

В анкете существует пункт 9.2 - владение языками, и там вы имеете право упомянуть что угодно - переписчик обязан записать всё с ваших слов, как вы ему продиктуете. В одной из трёх пустых строчек впишите язык эсперанто (если вы им действительно владеете). Вместе с этим я предлагаю не упоминать эсперанто как национальность.

По окончании переписи все данные будут доступны на сайте Росстата, и мы постараемся как можно быстрее выяснить, сколько людей, владеющих эсперанто, проживает в России.

Также прошу распространить это обращение везде, где возможно - как на русском, так и на эсперанто.


Григорий Аросев,
президент Российского союза эсперантистов

===========
От себя добавлю: в анкете предусмотрено 3 строчки для указания языков, которыми вы владеете. Для большинства этого хватит с избытком, для меня - мало. Так что наряду с эсперанто смогу упомянуть лишь белорусский и украинский.
Впрочем, нынешняя анкета - уже большой прогресс. Благодаря настойчивости Российского Союза Эсперантистов (я тоже участвовал в работе) теперь эсперанто впервые получает отдельный код, а не сваливается в кучу "прочие языки". Так что появилась возможность примерно оценить (снизу) количество эсперантистов в России.

Mia aldono: en la enketilo troviĝas nur 3 linioj por indiki fremdajn lingvojn, kiujn oni posedas. Por plejmulto de loĝantoj tio pli ol sufiĉos, por mi - ne. Do apud Esperanto mi povos mencii nur la belorusan kaj la ukrainan.
Tamen, la nuna enketilo jam estas granda progreso. Dank' al persistemo de REU (ankaŭ mi partoprenis la laboron) nun Esperanto ricevis apartan kodon, sed ne perdiĝas en amaso de "ceteraj lingvoj". Do aperis la eblo proksimume taksi (de sube) la kvanton de e-istoj en Rusio.

August 2012

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 06:49 am
Powered by Dreamwidth Studios